V naší nabídce naleznete ekologické oleje, maziva a emulze :

Oleje jsou vyrobeny z řepky a jejich biologická odbouratelnost se ve všech případech pohybuje nad hranicí 95% za tři týdny.


BIO hydraulické oleje

Jakostní parametry Bihol 32 Bihol 46 Bihol 68 Bihol 32 NT
hustota 20°C kg/m3 912 915.7 917.1 912.1
bod vzplanutí v °C 250 251 273 185
koroze na ocel 100°C/ 3h negativní negativní negativní negativní
koroze na měď 100°C/ 3h 1a 1a 1a 1a
kinematická viskozita mm2/s při :
-20°C
0°C
20°C
40°C
60°C
80°C
100°C
954.4
195.4
86.6
31.1
16.3
11.8
9.1
1234.6
365.1
170.6
45.41
20.82
13.6
9.44
1294
612.5
175.1
68.0
31.0
16.8
12.5
445.4
152.74
70.70
31.74
17.96
11.52
9.05
bod tuhnutí v °C - 33 -34 -38 -43
deemulgační charakteristika

41-38-1

41-38-1

41-38-1 41-38-1
pěnivost při :
25°C
95°C
25°C po předchozích 95°C

10/0
15/0
10/0

10/0
15/0
10/0

10/0
15/0
10/0
10/0
15/0
10/0
čistota dle NAS 1638 7 7 7 7
biologická odbouratelnost v %
(za 21 dnů) dle CEC L-33-A-93
98 98 98 98
  Tyto hydraulické oleje jsou určené pro hydrostatické a hydromechanické mechanizmy strojů a zařízení. Je určen zejména pro místa kde případný únik běžných olejů může způsobit vážné ohrožení životního prostředí. Uplatnění najde předevšém v lestnictví, zemědělství, stavebnictví, vodním hospodářstní a v dalších oblastech kde stroje mohou přijíd do styku s pitnou vodou nebo vodními zdroji a zeminou.
Hydraulické oleje typ 46 a 68 jsou určeny pro teploty až do 90°.
Typ 32 je speciální nízkotuhnoucí olej, který velmi dobrou tekutost i při nízkých teplotách.
Zpět    

BIO ložiskové oleje

Tento ložiskový olej je určen pro průtokové způsoby mazaní strojních zařízení a pro technologické účely.
Olej je možné použít pro mazání horizontálních i vertikálních kluzných vedení obráběcích strojů.
 
Jakostní parametry L 40 L 68
viskozita při 40oC mm2/s 40 68
bod tuhnutí - 33 - 38
bod vzplanutí 278 273
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 97.1 98
Zpět    

BIO převodové oleje

Jakostní parametry P 46 P 80
viskozita při 40oC mm2/s 45.5 78
viskozitní index 225 220
bod tuhnutí - 34 - 38
bod vzplanutí 278 272
deemulgační charakteristika 41-38-1 41-38-1
FZG test 12 12
  Biologicky odbouratelné převodové oleje dodáváme ve dvou vizkozních třídách. Vzhledem k vynikajícímu viskozitnímu indexu lze tímto olejem nahradit minerální oleje vyšších viskozitních tříd.
Zpět    

BIO Plastická maziva

Jedná se o netoxická, biologicky odbouratelná plastická maziva na bázi rafinovaných řepkových olejů.
Maziva jsou určeny pro široké použití v potravinářství a průmyslu. Jsou biologicky odbouratelné nad 90% za 21 dnů.
 
Jakostní parametry Biogel Biogel AP 2 Biogel VT
penetrace - třída NLGI 2 2 0-1
zahušťovací báze Al/Ca + anorganické zpevňovadlo Al/Ca + zpevňovadlo Al/Ca + zpevňovadlo
základový olej rafin. řepkový olej rafin. řepkový olej rafin. řepkový olej
kinetická viskozita při 40°C 32 32 32
bod skápnutí 180 185 420
odolnost vůči vodě při 90°C 0 (velmi dobrá) 0 (velmi dobrá) 0 (velmi dobrá)
koroze na měď 100°C/ 3h

1a

1a

1a
koroze na ocel 100°C/ 3h

negativní

negativní

negativní
Zpět    

Oleje na mazaní řetězů a lišt pil

Jakostní parametry BIOPOL BIPOL K
hustota při 20°C

912

917,1

kin. viskozita při 40oC mm2/s 40 78
bod tuhnutí - 33 - 38
bod vzplanutí 278 272
koroze na ocel 100°C/ 3h negativní negativní
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 97.1 98
  Olej je určen pro ztrátové mazání pil. Oleje jsou universální, pro použití po celý rok jak u motorových tak elektrických pil. Pro horké letní období a pro stacionární pily (katry) je vhodné použít olek s větší kinematickou viskozitou.
Zpět    

Biologicky odbouratelný separační olej

Tento separační olej je určen jako odbeďňovací prostředek pro železné, překližkové i dřevěné bednění. Je možné jej použít i při lisování plastických hmot a na separaci asfaltových směsí od koreb nákladních automobilů. Uplatnění nalezne i v modelárnách a dalších provozech kde je nutné zajistit, aby se obsah zásobníku (formy) nepřilepil ke stěnám.
Vzhledem k viskozitě je možné olej nanášet jak štětcem tak také stříkáním, eventuálně válečkem.
 
Jakostní parametry BIOSOL
kin. viskozita při 40oC mm2/s 12.63
bod tuhnutí - 18
bod vzplanutí 200
koroze na ocel 100°C/ 3h negativní
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 98.7
Jakostní parametry BIOSOL
kin. viskozita při 40oC mm2/s 9.3
stálost emulze vyhovuje
pH emulze 7.8
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 98
  Pro Správy a údržby silnic a další organizace, které přepravují asfalty na korbách automobilů je určena separační emulze s obsahem 10% oleje a 90% vody.
Zpět    

Řezný olej

Jedná se o univerzální olej, který najde široké uplatnění při obrábění železných i neželezných kovů.
Velmi vhodný je i pro odvalovací frézování ozubení a závitů. Olej má vynikající mazací schopnost, převišující vlastnosti minerálních olejů.
 
Jakostní parametry BIOSOL
kin. viskozita při 40oC mm2/s 32
bod tuhnutí - 33
bod vzplanutí 250
koroze na ocel při 20°C/ 24h negativní
koroze na mosaz při 80°C/ 3h negativní
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 97.7
Zpět    

Biologicky odbouratelné emulze

Jakostní parametry BIOSOL
kin. viskozita při 40oC mm2/s 35.89
bod tuhnutí - 30
bod vzplanutí 219.5
pH 4% emulze 9.2
stálost 4% emulze vyhovuje
Herbert test 4% emulze negativní
biologická odbouratelnost v % (za 21 dnů) 98.7
  Emulzní olej se používá pro výrobu chladící a mazací emulze. S vodu vytváří stálou emulzi mléčné barvy, která se následně používá při obrábění. Emulze v koncentraci 3,5 - 4% je určena pro běžné operace jako je soustružení, frézování, vrtání, atd.
Samotný olej je vhodný i pro válcování plechu za studena.
Zpět    

 

V případě zájmu o konkrétní součástku nebo o obchodní spolupráci nás kontaktujte na adrese :
info@davelop.cz nebo zde


DAVELOP, spol. s r.o.
Nádražní 219, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel./fax  569 456927, info@davelop.cz